Onze club kreeg gouden kwaliteitslabel jeugdvriendelijke judoclub

Onze club kreeg gouden kwaliteitslabel jeugdvriendelijke judoclub

Beste Jeugdsportverantwoordelijke,

Beste bestuur,

Wij danken u voor uw aanvraag voor het Jeugdjudofonds 2017. Uw dossier werd grondig doorgenomen en werd ontvankelijk verklaard. Uw dossier beantwoordt aan de voorwaarden om uw clubwerking voor het sportjaar 2017 te erkennen als een ‘Jeugdvriendelijke Judoclub VJF - Goud’. Uw club heeft het recht gedurende 1 jaar vanaf 1 september 2017 dit label actief te gebruiken op haar schriftelijke en audiovisuele uitingen (cfr. art. 1, 4 & 5) .

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem