Onze club kreeg kwaliteitslabel: ‘“Jeugdvriendelijke Judoclub VJF”

Onze club kreeg kwaliteitslabel: ‘“Jeugdvriendelijke Judoclub VJF”

Na het indienen van het nodige dossier en de bijbehorende bewijzen krijgt onze club het label van

‘“Jeugdvriendelijke Judoclub VJF”

 

----- Original Message -----

 

From: Bart Geelen  To: JC Tori  Sent: Monday, August 19, 2013 5:35 PM  Subject: JJF 2013   

Beste clubverantwoordelijke en jeugdsportverantwoordelijke van onze jeugdvriendelijke judoclub,

zonet werd u de bevestigingsbrief van succesvolle deelname aan het Jeugdjudofonds (JJF) 2013 toegezonden.

 Hierbij zend ik ter info nogmaals het reglement van het JJF toe waarin u o.a. de bestedingsmogelijkheden kan nakijken (cfr. art 7 & 8).  

Daarnaast ontvangt u bij deze ook de digitale versie van het toegekende kwaliteitslabel: ‘“Jeugdvriendelijke Judoclub VJF” (zie bijlage).

 Uw club heeft het recht gedurende 1 jaar vanaf 1 september 2013 dit label actief te gebruiken op haar schriftelijke en audiovisuele uitingen (cfr. art. 1, 4 & 5).

 

Proficiat met uw kwalitatieve jeugdwerking. Doe zo verder!

Met sportieve groeten
Bart Geelen
Sporttechnisch coördinator 

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem